Upcoming Events

The media about us
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5377463


Past Events

Workshop 28 – 30 April, 2014, download programme

21.10.2013 (16.30 - 18 ч. / Зала 1, Ректорат) - Среща с потенциални бенефициенти: специализанти, постдокторанти и млади учени
Информационна среща за актуални въпроси с потенциални бенефициенти по проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Заповядайте!

01 - 31.10.2013 - Подбор на бенефициенти
Покана за участие на бенефициенти

07.09.2013 - Представяне на проекта на международна среща
Презентация (англ. версия)

02.09.2013 - Пресконференция за представяне на проекта
Презентация
Новината на сайта на Университета
Медийно отразяване: репортаж на Алма Матер

02.09.2013 - Представяне на проекта на ръководството на Факултета и среща на екипа

05.08.2013 - Първа среща на екипа