Актуална информация

Медиите за нас
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5377463

Минали събития

Международна конференция по Проекта
Уважаеми колеги,

Ръководството, експертите и бенефициентите на Проект BG051PO001-3.3.06 – 0045 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате във финалната конференция по проекта „Иновативно обучение в 21 век. Съвременни технологии и методи в университетското образование: предизвикателства и добри практики“.
Конференцията ще се проведе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Работни езици на конференцията: английски, български
Темите на конференцията включват, но не са ограничени до:

 • Иновации в обучението по и на чужд език
 • Електронни форми на обучение по и на чужд език
 • Съвременни методи на чуждоезиково обучение
 • Изследвания на обучението по и на чужд език
 • Ефективност на обучение по и на чужд език
 • Добри практики в обучението по и на чужд език
 • Обучение на обучители за преподаване по и на чужд език
 • Академични компетенции на университетските преподаватели

Заповядайте!

За повече информация - уебсайт на конференцията.

Семинар по Проекта
Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на дейност 3.4. по Проекта, ръководството кани бенефициентите, експертите и администрацията на Проекта да присъстват на учебен семинар "Новите технологии в преподаването по и на чужди езици във висшето образование - семинар и уъркшоп за споделяне на опит и нови идеи“, който ще се проведе в гр. Велико Търново от 22 до 28 юни, 2015 г.
Колегите експерти са поканени да предложат теми за семинара.
Колегите бенефициенти могат да представят своите курсове (за тези, които не са имали тази възможност по време на Дните на отворените врати), да споделят резултати от своите изследвания, идеи и опит в резултат от проекта.
Молим за потвърждение на участието Ви, както и за уточняване на дните, в които можете да присъствате (в случай, че сте възпрепятствани да участвате за целия период). Потвърждаването трябва да стане до 20.05.2015 г., за връзка виж стр. Контакти.
Очакваме Ви!

Приключи семинарът за обучение на група Б (преподаватели на чужд език)
Уважаеми колеги,
За отчитането на проекта е важно всеки от участниците от група Б (преподаватели на чужд език) да попълни следните анкети:
- Начална анкета
https://docs.google.com/forms/d/1VQ4djZFbrkQKo5V8UyzwsT7fS0XFMx7im8mLi7v4yRI/viewform
- Анкета за оценяване на целия семинар
https://www.surveymonkey.com/s/856K5T7
За бенефициентите от двете групи

Необходимо е и всеки бенефициент да представи наративен отчет, според получените указания от проф. Янева. Моля, не пропускайте в отчета да дадете и линк към разработения от Вас курс в Мудъл, минимални изисквания – три занятия.

Очакваме също Ваши мнения в блога на Проекта su-acadlit.blogspot.com , по избрана от Вас тема, както и да споделите опит в темата „Добри практики в преподаването“.

Очакваме Ви в Дните на отворените врати на Проекта, надяваме се на Вашето активно участие в представянията и дискусиите!

Дни на отворените врати
Уважаеми колеги,
Ръководството, експертите и бенефициентите на Проекта ви канят да присъствате на представянията и участвате в дискусиите посветени на усъвършенстването на академичното преподаване.
Кога? - 26 и 27 януари, 2015 г.
Начало? - 10:00 ч.
Къде? – Зала 2, Ректорат
Заповядайте!

- Покана тук
- Програма тук

Приключи семинарът за обучение на група А (филолози)

Уважаеми колеги,
За отчитането на проекта е важно всеки от участниците от група А (филолози) да попълни следните анкети:
- Начална анкета
https://docs.google.com/forms/d/1VQ4djZFbrkQKo5V8UyzwsT7fS0XFMx7im8mLi7v4yRI/viewform
- Анкета за оценяване на целия семинар
https://www.surveymonkey.com/s/856K5T7
Точковата система за оценяване на участието на бенефициентите на проекта е на разположение в блога, http://su-acadlit.blogspot.com/2014/04/blog-post_27.html

Системата за оценяване, критериите и сроковете за курса Основи на електронното чуждоезиково обучение се намират в Мудъл, в курса със същото име, в секцията под описанието на курса.

Указанията за малкия проект курса на доц. Цв. Венкова се намират в Мудъл, в курса със същото име, в последната презентация.

Указанията за оценяването по курса за Академично писане на проф. Т. Ангелова се намират в Мудъл, в курса със същото име под наименованието Заключително задание.

Съдържанието на теста за курса по Приложна лингвистика на проф. Грозданова са публикувани в блога на проекта. Очакваме отговорите ви на общия мейл на проекта.

13-14 юни, 2014 – Представяне на резултати от проекта
Участие на научна конференция „Електроннобазираните форми за дистанционно обучение – Нови възможности за учене през целия живот“, която се проведе на 13 и14 юни, 2014, във В. Търново. Бяха представени предварителни резултати от обученията на бенефициентите от група А. Докладът и презентацията са одстъпни на Публикации: Методически аспекти на обучението на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии.

Семинар "Добри практики в чуждоезиковото обучение", 29 – 30 април, 2014, изтегли програма

Уважаеми колеги, в блога на проекта са публикувани финансовите условия за пътуванията в страната и чужбина, както и изискванията за отчетите, които трябва да се представят след завръщането от командировка.

Съобщаваме на всички, че на 29 и 30 април ще се проведе семинар "Добри практики в чуждоезиковото обучение" с гост-лектори от чужбина и представяне на постиженията на колеги от първата група на бенефициентите. Очакваме в него да се включат и бенефициенти от втората група, засега като слушатели. Моля всички да си освободят време за участие в семинара. Предвиждаме лекторите от чужбина да презентират преди обед, а нашите колеги - след обед. Точната програма и мястото на провеждането ще бъдат съобщени допълнително.

Примерен график на обученията за бенефициентите от група А (филолози), както и осъвременени анотации на предлаганите курсове, са публикувани в секция Бенефициенти -> Обучения. Моля проверявайте редовно за промени.
Приятна работа!

Резултати от второ класиране и среща по проект BG051PO001-3.3.06-0045
Приключи вторият етап на класиране за бенефициентите по Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Резултати от класирането:

Гпупа А
 1. Екатерина Алтънкова
 2. Милена Петрова Маринкова
 3. Константин Георгиев Поборников
 4. Радея Николаева Гешева
 5. Емануела Славомирова Свиларова
 6. Зорница Николова Лъчезарова
Група Б
 1. Мирослава Андреева Стефанова
 2. Женя Петкова Йорданова
 3. Цвета Ганчева Ганева
Преместени в група Б
 1. Мая Николаева Радичева – ФСФ
 2. Моника Анатолиева Михайлова – ФНПП

Срещата с бенефициентите от второто класиране е на 19 февруари от 16 часа в 176 ауд. в Ректората.
Добре дошли в екипа на Проекта на одобрените, приятна и ползотворна работа!

17.01.2014
Предложения за теми и курсове – част 1, март – април 2014
Уважаеми бенефициенти,
Предложения за теми и курсове можете да намерите на страница Бенефициенти – Обучения. Очакваме вашите предложения за курсове и теми за консултации до 31.01.2014 на нашите Контакти!

13.01.2014 (16.00, 176 аудитория, Ректорат) – Състоя се Среща на Ръководния екип на Проекта с приетите на първо класиране бенефициенти: специализанти, постдокторанти и млади учени Срещата с бенефициентите от двете групи – преподаващи по и на чужд език- продължи повече от два час в препълнената аудитория 176 на Ректората. Проф. Петя Янева представи екипа на проекта на бенефициентите, компендиума, създаден специално за нуждите на проекта, първите предложени теми и съдържания за обученията. Бяха възложени задачи на бенефициентите във връзка с тяхното участие в Проекта и беше проведена дискусия по актуални въпроси. В секция За бенефициенти е предоставен протокол от срещата с възложените задачи и кратки анотации на предлаганите курсове.

15.12.2013 - Приключи първият етап на класиране за бенефициентите по Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Резултатите от класирането можете да намерите тук

Добре дошли в екипа на Проекта на одобрените, приятна и ползотворна работа!

Второто класиране за незаетите места ще се проведе през месец февруари както следва:

* 3 места за група А - преподаватели по чужд език
* 7 места за група Б - преподаватели на чужд език

За необходимите документи моля виж секцията Бенефициенти
За въпроси и информация можете да ни потърсите на нашите Контакти

01 - 31.10.2013 - Подбор на бенефициенти
Поради ограничения достъп до сградата на Ректората, срокът за подаване на документи за участие в проекта е удължен до 10.11. Заповядайте!
Покана за участие на бенефициенти

21.10.2013 (16.30 - 18 ч. / Зала 1, Ректорат) - Среща с потенциални бенефициенти: специализанти, постдокторанти и млади учени

Състоя се информационна среща с потенциални бенефициенти по проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проф. Петя Янева представи проекта и отговори на въпроси по процедурата за кандидатстване.
За повече информация по процедурата за участие в проекта виж контакти.

04-05.10.2013 - Обсъждане на учебни модули на международна конференция
Отчет

07.09.2013 - Представяне на проекта на международна среща
Презентация (англ. версия)

02.09.2013 - Пресконференция за представяне на проекта
Презентация
Новината на сайта на Университета
Медийно отразяване: репортаж на Алма Матер

02.09.2013 - Представяне на проекта на ръководството на Факултета и среща на екипа

05.08.2013 - Първа среща на екипа