Контакти

Електронни адреси:

На Ръководителя на проекта:
Проф. дфн Петя Янева: petian[at]yahoo.com

На ръководството на проекта:
su.acadlit[at]gmail.com

На администратора на проекта:
Антоанета Янкова ant_yank[at]yahoo.com
стая 531А, кампус бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
приемно време 15.00 – 17.00 ч
тел.: 0887 100 593

Тел. за връзка с ръководството на проекта:

0886 336 733