Обучения

Примерна програма за обучения септември - октомври 2014 г.
Моля изтегли тук.

Изнесено обучение, лято 2014

 • Д-р Кременска - Изследване в действие за обучението по и на чужд език (практикум) - 20 ч. (анотация)

Теми и курсове – част 1, март – април 2014

 • Проф. Грозданова - Приложна лингвистика - 25 ч. (анотация)
 • Проф. Данова - Електронните тестове в оценяването – 8 ч. (анотация)
 • Доц. Стефанова - Електронни учебни среди за чуждоезиково обучение – 24 ч. (анотация)
 • Д-р Кременска - Основи на електронното чуждоезиково обучение – 28 ч. (анотация)
 • Доц. Венкова - Езиковите корпуси в работата на филолога – 8 ч. анотация (анотация)
 • Д-р Софрониева - Академично писане: цитиране, рефериране и документиране – 8 ч. (анотация)
 • Доц. Мец – Текст и контекст в обучението по чужд език – 8 ч. анотация (анотация)
 • Д-р Георгиева - Учебни системи за чуждоезиково обучение за възрастни – 8 ч. (анотация)
 • Проф. Ангелова - Академично писане и критическо мислене (за български език) – 8 ч. (анотация)
 • Д-р Иванова - Уеб 2.0-базирано колаборативно /кооперативно писане – 4 ч. (анотация)
 • Д-р Маргарита Руски, д-р Жана Кръстева, проф. Силвия Ботева - Съвременни тенденции в преподаване на и по чужд език – педагогически и лексикографски ресурси (френски език)(анотация)

Примерна програма за обучения март – април 2014 г.
Моля изтегли тук.

Преместени:
- във втора група - Галина Георгиева, Лора Спиридонова>
- в първа група - Даниела Дечева. Приета в първа група - Биляна Янева, ФКНФ

Предложения за теми и курсове – част 1, март – април 2014

Уважаеми бенефициенти,

Тук ще намерите теми и кратки анотации на предлаганите курсове. На дадените в секция Контакти адреси, можете да представите ваши предложения за промени в темите, теми за нови курсове или консултации.

 • Общи теми (включени са в предлаганите курсове) (списък)
 • НОВО! Приложна лингвистика: Усвояване и преподаване на чужд език (анотация)
 • НОВО! Академично писане: цитиране, рефериране и документиране (анотация)
 • Изследователски методи. Академично писане: принципи, правила, помагала (анотация)
 • Основи на електронното чуждоезиково обучение (анотация)
 • Електронни учебни среди за чуждоезиково обучение (анотация)
 • Електронните тестове в оценяването (анотация)
 • Изследователски процедури и дизайн на научното изследване във филологическите дисциплини (с оглед на международните изследвания в образованието PIRLS'2006 и PISA'2009) (анотация)
 • Езикова култура
 • НОВО! Уеб 2.0-базирано колаборативно/кооперативно писане (анотация)

Документи