Екип

Административен екип:

Ръководител: проф. дфн Петя Янева
Мениджър - електронно обучение: проф. д-р Красен Стефанов
Мениджър - методика на обучението по и на чужд език: проф. Димитър Веселинов
Мениджър – електронно чуждоезиково обучение: гл. ас. инж. д-р Анелия Кременска
Администратор - Антоанета Янкова

Експерти: Методика на чуждоезиковото обучение

Проф. д-р Димитър Веселинов
Проф. д-р Лиляна Грозданова
Гл. ас. д-р Анелия Кременска

Експерти: Методика на електронното обучение

Проф. д-р Татяна Ангелова
Гл. ас. д-р Елиза Стефанова
Проф. д-р Красен Стефанов

Експерти: обучение по и на английски език

Доц. д-р Цветомира Венкова
Проф. д-р Мадлен Данова
Гл. ас. д-р Екатерина Софрониева

Експерти: обучение по и на немски език

Доц. д-р Детелина Мец
Гл. ас. д-р Радка Иванова
Доц. д-р Гинка Георгиева

Експерти: обучение по и на френски език

Гл. ас. Жана Кръстева
Проф. дфн Силвия Ботева
Гл. ас. д-р Маргарита Руски-Вандова