Публикации

Шаблони:
Изтегли Word шаблон
Изтегли PowerPoint шаблон (черно-бял)
Изтегли PowerPoint шаблон (цветен)

13-14 юни, 2014 – Представяне на резултати от проекта

Участие на научна конференция „Електроннобазираните форми за дистанционно обучение – Нови възможности за учене през целия живот“, която се проведе на 13 и 14 юни, 2014, във В. Търново. Бяха представени предварителни резултати от обученията на бенефициентите от група А.
Изтегли Доклад | Изтегли Презентация

Компендиум: Добри практики в обучението по и на чужд език

Работна версия 1: Изтегли Компендиум

Доклад и презентация Designing Curricula for Language Teacher Training in Computer Literacy

Автор: Анелия Кременска. Докладът е приет за публикуване като статия.
Представени на международна конференция „Магията на иновацията: нови техники и технологии в чуждоезиковото обучение” (The Magic of Innovation: New Techniques and Technologies in Teaching Foreign Languages), Москва, 4 и 5 октомври 2013 г.
Статия | Презентация