Важни дати

Представяне на анотация9 август, 2015 г. (моля попълни шаблон или онлайн форма)

Потвърждение за приемане на анотация – 16 август, 2015

Удължен! Представяне на пълен текст30 септември, 2015 г.

Конференция - 2 и 3 октомври, 2015 г.